Aké sú náklady spojené s prevádzkou stropného ventilátora?

Počas horúcich letných mesiacov je stropný ventilátor výborným spôsobom na zníženie pocitovej teploty. Nie je nezvyčajné, keď je ventilátor v prevádzke 8 hodín aj viac a tu sa ponúka otázka, koľko elektrickej energie sa vlastne spotrebuje a čo nás to bude stáť? Pred tým ako na túto otázku odpovieme, najskôr trochu teórie.

Predpoklady

Stropné ventilátory v našom obchode majú podľa výrobcov maximálny výkon 35W pre ventilátory na jednosmerný prúd a 100W pre ventilátory na striedavý prúd. Elektrický výkon je práca, ktorú zariadenie pri prevádzke vydá; elektrický príkon je naopak množstvo energie, ktorú si zariadenie zo siete zoberie za jednotku času. Je to práve výkon, ktorý je výrobcom väčšinou udávaný, čo nám trochu sťažuje prácu, pretože na výpočet nákladov potrebujeme poznať príkon. Túto prekážku však ľahko obídeme nakoľko vieme, že účinnosť ventilátorov je 80 – 90%. To znamená, že 80 – 90% z toho, čo si ventilátor zo siete zoberie, premení na užitočnú prácu (zvyšok sa uvoľní do prostredia vo forme tepla).

Teraz v podstate máme dve možnosti: buď upravíme výrobcom udávaný výkon o 10 alebo 20%, aby sme dostali príkon alebo pri výpočtoch použijeme výkon a výsledné náklady navýšime o 10 až 20%. Druhá možnosť bude asi jednoduchšia.

Na záver tejto teoretickej časti predpokladajme, že stropný ventilátor je používaný 8 hodín denne, každý deň, celý mesiac, čo celkovo znamená 8 x 30 = 240 hodín za mesiac.

Výpočet mesačných nákladov

V nasledovných výpočtoch budeme predpokladať, že cena elektrickej energie za 1kWh je 0,15 EUR.

Výpočet nákladov pre 35W stropný ventilátor:

35W x 240 hod = 8,4 kWh

8,4 kWh x 0,15 EUR = 1,26 EUR

1,26 EUR x 1, 2 = 1,51 EUR (20% navýšenie, odôvodnenie viď vyššie)

Výpočet nákladov pre 100W stropný ventilátor:

100W x 240 hod = 24 kWh

24 kWh x 0,15 EUR = 3,6 EUR

3,6 EUR x 1, 2 = 4,32 EUR (20% navýšenie, odôvodnenie viď vyššie)

Záver

Vidíme, že prevádzkové náklady na stropné ventilátory sú veľmi malé.

Veľa ventilátorov funguje aj ako stropné svietidlo. Spotrebu energie na svetlo sme pri výpočte do úvahy nezobrali.