Záleží na tom, koľko lopatiek má stropný ventilátor?

Stropné ventilátory existujú v rôznych variáciách; jednou z nich je počet lopatiek. Možno by sa mohlo zdať, že čím viac lopatiek ventilátor má, tým viac vzduchu dokáže rozvíriť, avšak nie je tomu tak. Z fyzikálneho hľadiska je dvoj alebo troj lopatkový ventilátor v porovnaní s napríklad päť lopatkovým ventilátorom v tomto smere o niečo efektívnejší, pretože čím menej lopatiek ventilátor má, tým menší ťah na motor vyvíja a tým rýchlejšie sa otáča.

Záver

Pri stropných ventilátoroch sú však vyššie uvedené rozdiely minimálne a preto hlavným dôvodom, prečo sú ventilátory vyrábané s rôznym počtom lopatiek, je vkus zákazníka. Čiže záleží len na Vás koľko lopatiek Váš ventilátor bude mať.