Záleží na tom, koľko lopatiek má stropný ventilátor?

Stropné ventilátory existujú v rôznych variáciách. Môže ísť o interiérové alebo exteriérové ventilátory. Odlišujú sa tiež svojimi rozmermi, spôsobom úchytu, ovládaním, materiálom, dizajnom alebo počtom lopatiek.

V tomto článku sa dozviete, aký vplyv na chod stropného ventilátora má počet lopatiek.

Rýchlosť

Mohlo by sa zdať, že v prípade počtu lopatiek ventilátora a efektívneho ochladzovania platí vzťah priamej úmery. Mnohí sa domnievajú, že čím viac lopatiek ventilátor má, tým väčšiu mieru ochladenia spôsobí. Pravdou však je, že viac lopatiek na to nemá takmer žiadny vplyv.

Dokonca z fyzikálneho hľadiska je dvoj alebo troj lopatkový ventilátor v porovnaní s napríklad päť lopatkovým ventilátorom v tomto smere o niečo efektívnejší, pretože čím menej lopatiek ventilátor má, tým menší ťah na motor vyvíja a tým rýchlejšie sa otáča.

Hlučnosť

Skôr ako efektívnosť ochladzovania, počet ventilátora ovplyvňuje viac hlučnosť ventilátora. Pri vyššom počte lopatiek je zvuk zariadenia o niečo silnejší.

Na hlučnosť ventilátora má vplyv aj materiál, z ktorého sú lopatky vyrobené. Všeobecne platí, že ventilátory s drevenými lopatkami majú výraznejší zvuk ako ventilátory s kovovými alebo plastovými lopatkami.

Takisto platí, že čím vyššie otáčky na ventilátore nastavíte, tým vyššia bude hlučnosť zariadenia.